Irské tance

Irské tance jsou zajímavé svou historií i rozmanitostí.
S námi se můžete naučit kromě tradičních ceilí, irské polky, reelových a jigových choreografií v měkkých (softových) botách, později i tradiční setové tance, treble jigové, treble reelové a hornpipové sestavy ve stepových botách. Krom tréninků a vystoupení mohou ti, kdo mají zájem, od určité úrovně zprostředkovaně poměřovat síly s ostatními irskými tanečníky na mezinárodních soutěžích, z nichž nejbližší je Prague Feis.

Více o Irských tancích se dozvíte na trénincích, nebo na webu bernards.